⇦ Početna stranica

Sudoku vrste

Sudoku možemo dijeliti prema veličinama i ograničenjima u načinu igranja.

Vrste prema veličini

Klasični sudoku veličine je 9x9, a postoje manji (Sub Sudoku) i veći (Super Sudoku).

Sub Sudoku:

Du-sum-oh

Jigsaw Sudoku

Jigsaw Sudoku, Izvor: Wikipedia.org


Super Sudoku:

Sudoku the Giant (25x25)

Sudoku the Giant 25x25, Izvor: Wikipedia.org


Minimum Su Doku:

Vrsta zagonetke koja ima minimalan broj zadanih brojeva koji su potrebni da se dođe do rješenja (npr. Minimal Sudoku).

Vrste prema pravilima ili načinu igranja

Sudoku može imati i različita pravila, odnosno ograničenja u načinu smještaja brojeva, poput odnosa više ili manje, zbrojeva, povezanih čelija i slično.

Hypersudoku

Dodani su mu dodatni 3x3 blokovi unutar glavnog polja

Hypersudoku

Hypersudoku, Izvor: Wikipedia.org


Main diagonals unique

Vrijednosti čelija putem obje dijagonale moraju biti jedinstveni (npr. Sudoku X)

Main diagonals unique

Main diagonals unique, Izvor: Wikipedia.org


Overlapping Sudoku

Pravila su ista kao u normalnom sudoku, jedino se brojevi koji se nalaze u preklapajućim dijelovima dijele na obje polovice

Overlapping Sudoku

Overlapping Sudoku, Izvor: Wikipedia.org


Killer Sudoku

Ima regije različitih oblika i veličina, a zadani brojevi dani su kao sume vrijednosti unutar regija

Killer Sudoku

Killer Sudoku, Izvor: Wikipedia.org


Abecedni sudoku (Wordoku)

Umjesto brojeva se koriste slova

Abecedni sudoku (Wordoku)

Wordoku, Izvor: Wikipedia.org


Automorfni sudoku

Onaj u kojemu i brojevi (a ne samo pozicije brojeva) igraju ulogu u vrsti simetrije

Automorfni sudoku

Automorfni sudoku, Izvor: Wikipedia.org