⇦ Početna stranica

Sudoku težine

Težine u sudoku uglavnom se procjenjuju prema početnom broju zadanih brojeva – ako ih je malo, tada je igra teža, a ako ih ima više, ona je naravno lakša.

Međutim, težina sudoka procjenjuje se i prema količini različitih tehnika koje moramo koristiti da bi došli do rješenja te prema tome koliko se puta svaka od njih koristi.

Dakle, težinu sudoka procjenjujemo prema:

Pri tome su najteži sudoku oni koji zahtijevaju korištenje velikog broja najzahtjevnijih tehnika.

Najprije naravno krećemo od očitih rješenja, a kada ih nema logički pronalazimo daljnja rješenja. Najteže je otkriti novu metodu rješavanja, no jednom kada to napravimo lako ju je nastaviti dalje primjenjivati. Igra postaje sve teža što više metoda rješavanja trebamo otkriti da bi nastavili i došli do konačnog rješenja.

Budući da su različite metode rješavanja različito teške i svaki sudoku zahtjeva različit broj pojedinih metoda za rješavanje, može se napraviti okvirna podjela težina prema njihovom broju i težini tijekom rješavanja.

Postoji 6 razina sudoku težine:

  1. Beginner
  2. Easy
  3. Medium
  4. Tricky
  5. Fiendish
  6. Diabolical