⇦ Početna stranica

Sudoku pojmovi

Već smo rekli da se sudoku sastoji se od 9 redaka, 9 stupaca i 9 blokova/regija od kojih svaki ima po 9 polja ili kvadrata (ukupno 81 polje/kvadrat). Susjedni horizontalni retci nazivaju se eng. band (grupa), a susjedni vertikalni stupci – eng. stack (gomila).

Glavni pojmovi su:

Ostali pojmovi koji se koriste: